sabato 15 luglio 2017

Ora: Aula C(90) Aula D(50) Aula E(50) Aula F(50) Aula G(70) Aula H(142) Aula I(50) Aula L(30)
08:30 Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso Intervento Manutenzione Albero Abete Rosso
09:30  "   "   "   "   "   "   "   " 
10:30  "   "   "   "   "   "   "   " 
11:30  "   "   "   "   "   "   "   " 
12:30  "   "   "   "   "   "   "   " 
13:30  "   "   "   "   "   "   "   " 
14:30                
15:30                
16:30                
17:30                
18:30                
Seminario Chiuso Convegno Lezioni Vacanza
Riunione Esami Master CEL Esterno