July 2018 - 01 Aule Comuni - Aula L

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
           
1  

 
2  
08:30-14:30 ECONOM
 
3  
08:30-14:30 LETTER
14:30-20:30 FILOLO

 
4  
08:30-14:30 STORIA
 
5  

 
6  
08:30-14:30 LETTER
 
7  

 
8  

 
9  

 
10  
14:30-20:30 RELAZI
 
11  

 
12  

 
13  
08:30-14:30 STORIA
 
14  

 
15  

 
16  

 
17  

 
18  

 
19  

 
20  

 
21  

 
22  

 
23  

 
24  

 
25  

 
26  

 
27  
08:30-14:30 INTERN
14:30-20:30 METODO

 
28  

 
29  

 
30  

 
31